Stamtavla Vanja

Raysing´s Valeska

SE57456/2014

 

e.C.I.B JWW.10 LT CH NORD UCH RU CH VDH CH

Farsan på Bergrabben av Elberget

S43512/2009 (NO40517/09)

 

u.Raysing`s Sita

SE20395/2013

Stamtavla Lady

Raysing`s Lady in White

SE32864/2016

 

e.Strömkarlens Tian Shan

S44962/2006

 

u.Raysing´s Sita

SE20395/2013

Stamtavla Sally

Zangrace Anemone Nemorasa

SE11959/2018

 

e. Chaing-Jemis Lactusa Sat Capitata

SE54250/2010

u.Raysing`s Valeska

SE57456/2014